Вакантні посади КНП ВМКЛ ШМД  станом на 27.05.2024

№ п/п Спеціальність Кількість
1 Сестра медична 2,0
2    
3    

Директор                      Фомін О.О.

Виконавець                т.в.о. Григоренко О. С.

 


Витяг з положення 
про конкурсну комісію по працевлаштуванню лікарів

 1. Прийом та розгляд документів на участь в конкурсі.
 • Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні документи:
 • заяву про участь у конкурсі;
 • трудову книжку;
 • заповнену особову картку (форма П-2) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
 • копії документів про освіту з додатками;
 • копію першої та другої сторінок паспорта громадянина У країни.
  • За бажанням, учасники конкурсу можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
  • Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством
  • Секретар конкурсної комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну лікарську посаду.
  • Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється письмово. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія
  • Особи, що виявили бажання працювати на лікарських посадах з інших закладів охорони здоров’я міста, та подали відповідні заяви, підлягають конкурсному відбору в порядку, визначеному цим Положенням. Про оголошення конкурсу зазначені особи письмово повідомляються  не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.
  • Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у секретаря комісії.