12 грудня 2019 року

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ МЕДИЧНОГО ДИРЕКТОРА КНП “ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ”

Оголошення

Оголошується конкурс на зайняття посади Медичного директора комунального некомерційного підприємства  «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».

Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров`я», затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 року №117 (зі змінами), Статут КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», наказ КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» від 03.12.2019 року № 157 «Про проведення конкурсу на зайняття посади Медичного директора КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».

Найменування підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».

Скорочене найменування українською мовою:

КНП «ВМКЛ ШМД».

Юридичне та фактичне місцезнаходження:

Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 68, поштовий індекс – 21032.

Основні напрями його діяльності:

код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я –комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги  населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом цілодобового надання йому вторинної спеціалізованої екстреної (невідкладної) медичної допомоги, надання амбулаторної та планової кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги всім верствам населення у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Статут комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» затверджено рішенням сесії міської ради від 30.08.2019 р. № 1888 (Статут додається).

Структура підприємства :

         Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 1. письмова мотиваційна заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за встановленою формою (додається);
 2. копія паспорта громадянина України;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографія;
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згода на обробку персональних даних за встановленою формою (додається);
 7. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою (додається).

  Вимоги до претендента:

  Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я».
  Стаж роботи: 5 років за основною лікарською спеціальністю.
  Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров’я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Умови оплати праці Медичного директора Підприємства:

Умови оплати праці Медичного директора визначаються відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України, згідно штатного розпису. Інформація щодо конкретних умов оплати праці надається додатково.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 16.12.2019 року

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 01.02.2020 року

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 68, приміщення адміністративної будівлі КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».

Особисто подати документи можна щовівторка та щочетверга з 15.00 до 18.00 год. у відділі кадрів за вказаною вище адресою.

Суттєво: У випадку надіслання заяви із документами поштою, у графі отримувача необхідно зазначити:

«Кому: Директору КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», Голові Конкурсної комісії – Фоміну Олександру Олександровичу».

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (0432) 66-58-23

е-mаіl: mklshmd@ukr.net

(тема: Конкурс на Медичного директора)

Статут МКЛШМД.pdfСтатут КНП “ВМКЛШМД”.pdf

Заява претендента.docxЗаява претендента.docx

ЗАЯВА про відсутність конфлікту інтересів.docxЗАЯВА про відсутність конфлікту інтересів.docx

ЗГОДА на обробку персональних даних.docxЗГОДА на обробку персональних даних.docx

Вакантні посади КНП ВМКЛ ШМД  станом на 12.12.2019

№ п/п Спеціальність Кількість
1 Лікар-ендоскопіст 1,0
2 Лікар з медицини невідкладних станів 1,0
3 Лікар-терапевт (для надання цілодобової екстреної медичної допомоги) 1,0
4 Лікар-невропатолог (палат інтенсивної терапії) 2,0
5 Сестра медична (палат інтенсивної терапії) 1,0
6 Сестра медична операційна (для надання цілодобової екстреної медичної допомоги) 2,0
7 Сестра медична (палатна) 1,0

Директор                      Фомін О.О.

Виконавець                Д’якевич С.В.


Витяг з положення 
про конкурсну комісію по працевлаштуванню лікарів

 1. Прийом та розгляд документів на участь в конкурсі.
 • Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні документи:
 • заяву про участь у конкурсі;
 • трудову книжку;
 • заповнену особову картку (форма П-2) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
 • копії документів про освіту з додатками;
 • копію першої та другої сторінок паспорта громадянина У країни.
  • За бажанням, учасники конкурсу можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
  • Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством
  • Секретар конкурсної комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну лікарську посаду.
  • Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється письмово. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія
  • Особи, що виявили бажання працювати на лікарських посадах з інших закладів охорони здоров’я міста, та подали відповідні заяви, підлягають конкурсному відбору в порядку, визначеному цим Положенням. Про оголошення конкурсу зазначені особи письмово повідомляються  не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.
  • Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у секретаря комісії.