Монітор пацієнта Vista 120S (Dräger medical)

  • Можливість подовженого контролю за життєвими функціями пацієнта
  • Вибір режиму роботи, максимально інформативного для персоналу
  • Можливість інвазивного моніторингу життєво важливих функцій пацієнта.