•             Дає можливість подовженої штучної вентиляції легень

з вибором максимально комфортного для пацієнта режиму дихання.

•             Спеціальні можливості для пацієнтів з тяжкою серцево

-легеневою патологією в проведенні штучної вентиляції легень.

•             Достатній контроль та безпека дихання.